Om värt att se i Roslagens natur

Från bok till webbsida

På baksidan av Värt att se i Roslagens natur, utgiven 1992 av Bonnier Alba, kunde man läsa: "Inom Roslagen ryms de mest skiftande naturtyper – orörda skogar, karga hällmarker, kärr och myrar, fågelrika sjöar, blommande strandängar, ett leende odlingslandskap, en unik skärgård. Bland Roslagens alla sevärda områden har här valts ut några av de finaste smultronställena, ett sjuttiotal platser som alla har något speciellt att ge den naturintresserade. Det kan vara ett rikt fågelliv, en särpräglad flora, märkliga geologiska formationer, ett ålderdomligt kulturlandskap, vandringsleder."

Nu 27 år senare är det dags för den digitala versionen av boken Värt att se i Roslagens natur. Av bokens 70 lokaler har ett knappt 30-tal valts ut, texterna har reviderats och försetts med nytt bildmaterial. Målet har varit att skapa intresse för Roslagens värdefulla och på många håll magnifika natur, genom att ge besökarna ett kraftfullt redskap på vägen. Med hjälp av interaktiva kartor kan användaren utforska de olika kartvyerna, och klicka på platser för att få mer information om vad som erbjuds i form av växter, djur, geologi, historia, eller var det finns fikaplatser, toaletter eller busshållplatser. Genom att den digitala versionen av Värt att se i Roslagens natur är helt mobilanpassad är förhoppningen att användaren ska ge sig ut i verkligheten och uppleva det storslagna på plats!
Mycket nöje!

Värt att se i Roslagens natur kom ut 1992.

Exempel på uppslag.

Karta över platserna.

Totalt cirka 70 platser beskrivs i boken.

Ett annat exempel på lokal.

Redaktion

Projektledare: Tobias Nilsson. Webbredaktör: Niklas Aronsson. Texter: Bill Douhan, Klas-Rune Johansson, Christer Stighäll, Kristoffer Stighäll. Bilder: Roine Karlsson, Kristoffer Stighäll, Niklas Aronsson.

Roslagsleden Vira bruk

Roslagsleden Grisslehamn

Roslagsleden Färsna

Herräng

Tullviksbäcken

Gillfjärden

Väddö kanal

Kundbysjön

Söderarm

Riddersholm

Nothamn

Norrpada och Rödlöga ytterskärgård

Ängsö

Tranvik

Svenska Högarna

Svartlöga

Rönnskärs udde

Runt Norrtälje

Linkudden

Grundsjön och Grundsjömossarna

Erken

Brosjön

Aspdalssjön

Gillberga Gryte

Penningbyån och Väsbysjön

Kornamossen

Häverö Prästäng