Tjäder. Foto: Roine Karlsson

Slaguggla. Foto: Roine Karlsson

Jagande lappuggla. Foto: Roine Karlsson

Orrtupp. Foto: Roine Karlsson

Grundsjön och Grundsjömossarna

Vildmark med rikt fågelliv

Grundsjön är en av mycket få sjöar av ”Norrlandstyp” som finns i Roslagen. Sjön är liten och kantas av öppna kärrmarker, som i sin tur hänger ihop med Grundsjökärret, ett av de största sammanhängande kärrsystemen i Roslagen.

Läs mer