Foto: Roine Karlsson

Blöt brun kärrhök. Foto: Roine Karlsson

Skrattmåsar. Foto: Roine Karlsson

Strömstare. Foto: Roine Karlsson

Runt Norrtälje

Naturskönt runt Norrtälje

I närheten av Norrtälje stad finns flera trevliga utflyktsmål . Direkt norr om staden ligger Färsna och sjön Ludden, som omges av åkrar, ängar, ekbackar och barrskog och söder därom Vigelsjöområdet, med bl. a. fina ekbackar med en rik flora. Vid Norrtäljevikens norra strand ligger några fågelrika lövbackar – Lindholmen, Sässön och Långgarn. Norrtäljeån har blivit ett attraktivt fiskevatten sedan man återskapat forssträckor och lekplatser för öring.

Läs mer