Häverö Prästäng. Foto: Roine Karlsson

Blommande majvivor. Foto: Roine Karlsson

Häverö Prästäng. Foto: Roine Karlsson

Häverö Prästäng. Foto: Roine Karlsson

Häverö Prästäng

Hävdade lövängar med rik flora

På Häverö Prästäng kan man under årets lopp följa den typiska lövängens många skiftande ansikten i ett vackert och omväxlande kustlandskap. Ängarna gick vid sekelskiftet 1900 samma öde till mötes som så många andra öppna, hävdade lövängar – de fick växa igen. Man höll inte längre betesdjur i samma omfattning som tidigare, och de gamla brukningsmetoderna med på våren fagning (lövräfsning, bränning med mera) och slåtter på sommaren upphörde. I början av 60–talet började man röja delar av dessa ängar, med ett enastående resultat. De har sedan dess hävdats och är idag, tillsammans med ängarna i Ängsö nationalpark, de bäst bevarade lövängarna i Roslagen, med en synnerligen rik flora.

Läs mer