Ner mot Aspdalssjön. Foto: Kristoffer Stighäll

Hållav väster om Aspdalssjön. En av mycket få lokaler i Roslagen. Foto: Kristoffer Stighäll

Smalsprötad bastardsvärmare "fjärilsvägen" vid Hummelsvedjan vid Aspdalssjön. Foto: Kristoffer Stighäll

Aspdalssjön

Sjösystem och fjärilsvägar

En av Roslagens främsta kanotvatten går från sjön Vällen, genom Kolarmoraån och senare Harbroholmsån till Närdingen. På vägen passeras en kedja av långsmala sjöar. Den största av dessa är Aspdalssjön. Området lämpar sig mycket bra för flerdagarsturer.

Läs mer