Söderarm fyr. Foto: Roine Karlsson

Kläppenstugan kan hyras genom Naturskyddsföreningen. Foto: Roine Karlsson

Söderarms skärgård. Foto: Roine Karlsson

Tordmular och en sillgrissla (i mitten närmast). Foto: Roine Karlsson

Söderarm

Örik utskärgård med många pärlor att upptäcka

Söderarms skärgård är den i särklass största och örikaste delen av Stockholms utskärgårdar. Här finns ett rikt djurliv, delvis särpräglad växtlighet och många kulturhistoriska minnesmärken.

Läs mer