Tordmular. Foto: Roine Karlsson

Svenska Högarna. Foto: Roine Karlsson

Svenska Högarna. Roine Karlsson

Kärrsnäppa. Foto: Roine Karlsson

Svenska Högarna

Utpost i öster

Ytterst i Roslagens skärgård ligger Svenska Högarna, en ögrupp bestående av ett flertal kobbar och skär av skiftande storlek. Flertalet är små och saknar högre växtlighet. Störst är huvudön, Storön. Den var bebodd redan på 1600-talet och är så än idag. Här finns en Heidenstam-fyr, uppförd 1874. Öster om Svenska Högarna ligger havet helt öppet.

Läs mer