Flodnejonöga. Foto: Kristoffer Stighäll

Tullviksbäcken. Foto: Kristoffer Stighäll

Tullviksbäcken. Foto: Kristoffer Stighäll

Tullviksbäcken

Lekplats för öring och nejonögon

Att tyst vandra längs Tullviksbäcken i slutet av oktober och titta på öringarnas lek är en naturupplevelse utöver det mesta. På många ställen är det så grunt att ryggfenan på de ibland flera kilo stora öringarna sticker upp över vattenytan. Bäcken som slingrar sig fram i gammalskogen ner mot havet, är den bästa naturliga lekplatsen för öring i Roslagen.

Läs mer