Ormvråk glider över Riddersholm. Foto: Roine Karlsson

Spanande havsörn. Foto: Roine Karlsson

Vitsippsprakt. Foto: Roine Karlsson

Övervintrande viggar. Foto: Roine Karlsson

Riddersholm

Vandra i kulturmarker och upptäck floran

Riddersholm är ett av Roslagens i särklass finaste och mest intressanta naturområden. Dessutom strövvänligt; man vandrar i kulturmarker över öppna ängar, i ekbackar, genom hassellundar med rik flora – och i örtrika granskogar av urskogskaraktär. Här finns ett förnämligt rikkärr, varierade havsstränder, skyddade sund, en sjö (Kifjärden) och flera kulturhistoriska minnesmärken

Läs mer