Penningbyån. Foto: Roine Karlsson

Penningbyån. Foto: Roine Karlsson

Penningbyån. Foto: Roine Karlsson

Penningbyån. Foto: Roine Karlsson

Penningbyån och Väsbysjön

Natur och kultur i samspel

Landskapet kring denna vikingatida segelled från kusten in mot hjärtat av Uppland är ett fint exempel på det samspel mellan natur och kultur som är så påfallande i Roslagen. Här längs vattendraget finns barrskogar, ängar, lövskog, omväxlande med betesmarker och åkrar.

Läs mer