Väddö kanal. Foto. Roine Karlsson

Väddö kanal

Kanal som skyddade mot vågor och vind

1000 år tillbaka i tiden utgjorde fjärdar och sund en naturlig vattenled innanför Väddö. Uppgrundningen av sunden medförde dock att man tidigt blev tvungen att gräva kanaler. Spår av en 600 år gammal kanal finns mellan Storfjärden och Mörtsjön, eller Kista hav som är det lokala namnet.

Dagens kanal byggdes för 150 år sedan för att man skulle få en farled, skyddad mot vindarna från Ålands hav.

Roslagsleden har en etapp som följer utefter Väddö kanals västra sida. Gör gärna en kort avstickare upp till det intressanta sjöfartsmuseet på Kaplansbacken i Älmsta.
På båda sidor om kanalen växer en frodig lövskog med höga aspar, grova ekar och askar och närmast stranden en ridå med klibbal. På ett par ställen utefter kanalen syns tydligt rödaktiga bergklackar, typiska för Roslagens skärgård. Försommarblomningen kring dessa hällar är ofta intensiv med violer, fetknoppar, mandelblomma och tjärblomster. Flugsnappare, stenknäck, härmsångare och rosenfinkar hörs ofta från lövkronorna.

Karaktärsfåglar vid kanalen är drillsnäppa och fisktärna och med lite tur kan man få se en kungsfiskare pila förbi tätt över ytan. Under sommarnätter är Väddö kanals strandmiljöer bra marker för nattsångare – sävsångare, kärrsångare, gräshoppsångare och näktergal är årliga men också busksångare är hörd.
Även på kanalens östra sida finns flera mycket sevärda besöksmål, bland annat Kista hav, Väddö Kasberg och Kista hembygdsgård.

Rikkärr med artrik flora

Kista hav, eller Mörtsjön som det står på kartan, är ett av Roslagens mest värdefulla så kallade rikkärr. Det är kalkrikedomen i marken som ger kärret en mycket speciell och artrik flora. I kärret växer växer majviva, klubbstarr och en lång rad orkidéer, däribland kärrknipprot och gulyxne. Även bland mossorna finns det många fina arter, t ex piprensarmossa, purpurvitmossa och gyllenmossa. Här lever också den sällsynta kalkkärrsgrynsnäckan.

Spana efter Åland!

Väddö kasberg. Väster om Senneby reser de kala hällarna av Väddö kasberg över trädtopparna i det annars flacka landskapet. Från bergets topp har man vid klart väder en mångmila vid utsikt över Roslagens skogar, sädesfält och i öster Ålands hav. Vid riktigt god sikt kan man ana Åland på andra sidan havet.

Vår och höst, framför allt i april och september, passerar ett stort antal flyttfåglar längs Väddökusten och över land. Från Kasberget har man då en god överblick av fågelsträcken och kan se flockar av lärkor, trastar, finkar, siskor och ibland tranor och gäss. Under sensommar och höst är detta också en bra plats att se rovfåglar – vråkar, hökar, kärrhökar och havsörnar utnyttjar termikvindarna och ibland samlas då också stora mängder med tornseglare över Väddö kanal.

Kista hembygdsgård

Söder om Senneby by återfinns Kista hembygdsgård, som är en välbevarad äldre Roslagsgård med huvudbyggnader, lador, uthus och en av Roslagens få bevarade väderkvarnar. Gården ligger invid en gammal byväg och kring husen utbreder sig artrika ängs- och hagmarker. Här finns en mycket artrik insektsfauna, särskilt vad gäller dagfjärilar, blomflugor och gräshoppor. I ängarna finns också en artrik flora med ängssvampar. Törnskator, stenskvättor, buskskvättor och gulsparvar finner sig väl tillrätta i det gamla kulturlandskapet kring Kista hembygdsgård.

Kristoffer Stighäll