Brandticka. Foto: Kristoffer Stighäll

Blekticka på ek. Foto: Kristoffer Stighäll

Strandklippa på Norr Malma. Foto: Kristoffer Stighäll

Grov asp vid Erken. Foto: Kristoffer Stighäll

Erken

Ger känsla av orördhet

Lohäradbygdens slättlandskap avgränsas mot norr av Upplands näst största sjö, Erken, eller Jerken som den tidigare kallades. Trots sin storlek och sitt läge är området runt Erken förvånansvärt lite exploaterat. Det är enbart Koluddens fritidshusområde i norr, de anrika gårdarna Kristineholm i väster, Stjärnholm i söder, Norr Järsjö i nordost samt tätorten Svanberga i öster som bryter det mönstret. Känslan av orördhet infinner sig därför lätt vid en promenad längs någon av Erkens strandområden. Fortfarande finns fina skogspartier kvar runt sjön, inte minst på dess nordsida.

Läs mer