Alfåglar. Foto: Roine Karlsson

Linkudden

Lyssna på alfåglarna på våren

På våren möts man av hassellundar med vit- och blåsippor redan när man passerar gärdesgården vid P-platsen. På försommaren växer rikligt med Adam och Eva och gullvivor på torrängarna ner mot Sikmarsundet och majviva har rapporterats från strandängen strax öster om P-platsen. Den breda gångvägen fortsätter 500 meter ner till en öppen strandäng i söder. Vandrar man ut till klipporna i sydost öppnar sig ett mycket vackert panorama med fri havshorisont. Här ligger områdets bästa badställe med finslipade strandhällar och grova klippblock. På våren kan man härifrån se och framför allt höra alfåglarna, som samlas i tusental på Svartlögafjärden. Det är en imponerande ”kör” innan de i mitten av maj fortsätter till sina häckningsplatser långt uppe i norr, på arktiska tundran. På hösten ser man här mängder med skrakar, och flockar med knipor flyger omkring med visslande vingar.

Skogen öster om gångvägen är lättvandrad blandskog med framför allt tall på hällmarkerna och gran i svackorna. Detta är fina svampmarker på hösten. Väster om gångvägen reser sig höga, kuperade bergspartier med krumväxta tallar och en del fantasifullt marväxta ekar i söder. Från klipporna har man fin utsikt över inloppet till Sikmarsundet, där änder, storskrak och ibland häger håller till. Utmed stranden i väster slingrar en ”vild” och fascinerande stig nedom klippbranterna.

Området hävdas av betesdjur

Floran är rik, med flera orkidéer och en del mer krävande växter i lundarna och på de fuktiga ängspartierna, bland annat skogsnycklar, tvåblad, tandrot och idegran. På strandängen i söder växer ormtunga och man ser en del ganska nyhamlade askar med tuktade trädkronor. Hela området betas av får och nötdjur, som håller markerna öppna.

På hösten kan man på några ställen känna en obehaglig lukt, som kan härröra från den fascinerande stora stinksvampen. Ofta sitter mängder med flugor på toppen av svampen och som äter av det gröna sporbärande slemmet.

Att notera

Längst ner i sydväst vid inloppet till Sikmarsundet finns en gästbrygga. Vid den stora strandängen öster härom finns en färskvattenpump, enligt skylt dock med otjänligt dricksvatten.

Klas-Rune Johansson